خدمات

logo-mark-1

خدمات نوین صنعت سازه

مشاوره

خدمات مشاوره این مجموعه جهت طراحی محاسبات واجرابه صورت تخصصی ومبتنی برتجربه ودانش گروه مهندسی به صورت رایگان ارائه می گردد.تمامی گروههای ساختمانی پیمانکاران وکارفرمایان محترم می توانندجهت آگاهی ازمیش زمینه های اجرای سازه های بتنی ازجمله چگونگی اجرای نماهای اکسپوزبتن،روشهای سریع واقتصادی قالب بندی وهمچنین مشاوره جهت کسب اطلاعات درموردروشهاودیتیلهای طراحی ومحاسبات سقفهای وافل وهمچنین روشهای مناسب اجرادرسازه های بتنی ازگروه مشاوره فنی این مجموعه بهره یابی نمایند.

طراحی ومحاسبات

گروه نوین صنعت سازه باتکیه برتوان علمی وتجربی فراوان وچندین سال تجربه درزمینه طراحی ومحاسبات سازه های بتنی باکادری مجرب وکارآزموده،آماده همکاری وتکمیل نقشه های سازه ای وطراحی ومحاسبات دالهای بتنی ازجمله سیستم دال دوطرفه ویک طرفه درکوتاهترین زمان واقتصادی ترین هزینه ،خدمات خودراارائه می نماید.

بهینه سازی وسبک سازی

مجموعه نوین صنعت سازه بادراختیارداشتن تجربیات فراوان درسبک سازی وبهینه سازی سازه های بتنی به راحتی می تواند سبک ترین واقتصادی ترین سازه های بتنی رابارعایت کلیه قوانین وظوابط سازمان نظام مهندسی وشهرداری هابه انجام رساند.

طراحی وساخت انواع قالبهای پلیمری بتن

باتوجه به تخصص دوجانبه دررشته پلیمروعمران این مجموعه آمادگی ساخت وطراحی هرگونه قالبهای خاص،لارژپانلهاونیزقالبهای اجرای سازه های خاص بتنی رادرکوتاهترین زمان واقتصادی ترین روش اعلام می دارد.

آموزش

یکی از موضوعات مهم در ساختمان سازی و اجرای اسکلت ،قالب بندی اصولی و صحیح میباشد با توجه به این مورد تمامی خدمات اموزشی و دیتیلهای اجرایی توسط متخصصان این مجموعه در محل پروژه به صورت رایگا ن و کامل اموزش داده میشود.

اجرا

گروه نوین صنعت سازه با رزومه کاری و اجرائی چشمگیر و ساخت چندین و چند پروژه در سطح کشور و نیز با مشارکت و همکاری گروه های حرفه ای اجرای اسکلت بتی اماده عقد قراردادو اجرای سازه های بتنی در مناطق مختلف کشور میباشد . شایان ذکر است این مجموعه تا کنون حدود ۱ ملیون متر مربع انواع سازه های بتنی را اجرا نموده و یا در حال اجرا میباشد

طراحی وساخت انواع سازه نگهبان وتجهیزات قالب بندی

باتوجه به نیازپروژه هابه سازه های باکیفیت واقتصادی جهت آماده سازی واجرای اسکلتهای بتنی و نیز در اختیار داشتن گروه طراحی واجرای مجرب وکاربلد شرکت نوین صنعت سازه آماده ارائه وساخت سازه های فلزی جهت پایدارسازی وپیش راه اندازی اسکلتهای بتنی می باشد.