سقف وافل چیست؟ نحوه اجرای قالب وافل | مزایا و معایب

قالب وافل اسکای دام

قالب وافل اسکای دام


دال چیست؟

دال (یا قالب وافل | سقف وافل) بتنی در انواع و ابعاد و ضخامت های گوناگون و شکل های متفاوت و عموما به صورت افقی و با اتکا به سطح  مستحکم زیرین که اغلب فونداسیون  یا شبکه ای از تیرها وستون ها ایجاد می گردد و با توجه به شرایط کاربردی و باربری با ضخامت ها و طرح های گوناگونی اجرا می شوند و همه دال هایی که با بتن مسطح ایجاد می شوند قطعا دارای سطح بالایی صاف و هموار می باشد و د ربرخی نیز هردو سطح بالا و پایین صاف و تراز می باشند.

قالب وافل اسکای دام

قالب وافل اسکای دام

دال مجوف چیست؟

بنا به نیاز و همچنین نوع طراحی سازه ها برخی از این دال ها به صورت تو خالی یا میان خالی ایجاد می گردد. در دال های بتنی که به جهت سبک سازی به صورت مجوف طراحی و اجرا می گردد، روش های مختلفی وجود دارد. اخیرا اغلب دال های مجوف با قالب های غیرماندگار اجرا می شود و در برخی نیز از قالب های ماندگارمانند(یوبوت وکوبیاکس) و برندهای مشابه که دربتن دفن شده و هردوسطح دال صاف و مسطح می باشد، اجرا می گردد.

که در این دو روش اجرا  تفاوت های چشمگیری از لحاظ فنی و اقتصادی وجود دارد.

انواع قالب های دال مجوف

برای اجرای دال های مجوف از دو نوع قالب های ماندگار مانند توپ هاو مکعب های تو خالی به جهت پرکنندگی فضای دال و سبک سازی استفاده می شود که هر دو سطح دال صاف  می باشد. در نوع دیگر از قالب های غیر ماندگار که عمدتا به صورت مکعب مربع یا مستطیل می باشد وسطح بالایی دال صاف و سطح پایین به صورت شبکه ای می باشد استفاده می شود. در روش دوم که معمولا دارای صرفه اقتصادی ونیزکاهش  ۱۵الی ۳۰ درصدی بارمرده دال می شود، استقبال بیشتری صورت می پذیرد. اجرای دال های مجوف باقالب های ماندگار به د ودلیل عمده غیراقتصادی می باشد ،نخست اینکه برای اجرای هرمرتبه دال نیاز به قالب وصرف هزینه برای تامین قطعات می باشد و مسئله دوم مصرف  ۱۵الی ۳۰درصدی بیشتربتن وآرماتورآن هم به دلیل ایجاد یک دال ۶ الی  ۱۰سانتی در زیر شبکه می باشد که در روش استفاده ازقالب های غیرماندگار این بار مرده از دال حذف می شود.

سقف وافل چیست؟

سقف وافل  یا دال اجرا شده با قالب وافل همان کف یابسترمقاوم می باشدکه دارای مقاومت و باربری دو طرفه ی ایک طرفه در مقابل وزن سازه و بار زنده و همچنین شرایط محیطی مانند باد،زلزله و خاک می باشدکه عمده ی دال ها(سقفهای اجراشده)باقالب های وافل دارای شکل هندسی منظم و همراستا می باشند.

قالب وافل چیست؟

قالب های وافل که عمدتا اشکال هندسی مکعب مربع توخالی دارند و برای اجرای دال های دوطرفه استفاده می شوند، ودرنوع دیگرکه به صورت مکعب مستطیل توخالی می باشند و برای اجرای دال های یک طرفه استفاده می شوند. وجه مشابه این قالب هادر ایجاد حفره و سبک سازی دال هامی باشد که با قرارگرفتن این قالب هاکنار یکدیگر علاوه برپوشش سطح دال بستر تیرچه های مجوف نیز بوجود می آیند. قالب های وافل بنا به نیاز و باربری سازه و همچنین فاصله ستون ها و طول دهانه ها انتخاب می گردد که ضخانت دال نیز بر اساس ارتفاع  این قالب ها محاسبه و طراحی می گردد.

چگونگی تولید قالب وافل

به دلیل سبک شدن دال های بتنی وحذف لایه زیرین دردال های مجوف، زیربندی سقف وافل نیاز به تجهیزات و لوازم کمتری داردکه این موضوع هزینه و نیروی انسانی کمتری را به سازنده تحمیل می کند ودیگر اینکه به دلیل کاهش حجم زیربندی و بار مرده دال سرعت بیشتر و نیروی انسانی کمتری نیاز دارد و در قالب های وافل جدید برای قالب بندی و چیدمان قالب هادیگرنیازی به ورق های فلزی یا صفحه های چوبی چندلایه (پلی وود)نمی باشد، چراکه در اکثر قالب ها حالتی ایجاد گردید که مستقیما به روی پروفیل های زیربندی قرارمی گیرد.

باتوجه به مسائل عنوان شده می توان گفت که زمان ، حجم وهزینه زیربندی برای اجرای دال مجوف بین  ۱۵الی ۳۰ درصد نسبت به دیگر دال های بتنی کمترمی باشد.

قالب وافل اسکای دام

قالب وافل اسکای دام

زیربندی وقالب بندی سقفهای وافل

یکی  از خواص قالب وافل عدم دفع شیرابه بتن می باشدکه این امر عمل اوری ومقاومت بتن را به مراتب راحتر و بهتر می نماید ودیگر اینکه به دلیل سبکی وشکل های منظم به راحتی و صرف نیروی انسانی کمترقابل بازکردن ودپوکردن می باشد و دیگر موضوع مهم در اجرای دال های مجوف با قالب وافل ایجاد نمای اکسپوز بتن و عدم نیا زبه نازک کاری درطبقات منفی وپارکینگ ها می باشدکه این  امر ازلحاظ اقتصادی  نیز برای سازندگان مقرون به صرفه می باشد.

محصولات مرتبط با قالب وافل

قالب وافل

انواع قالب های دال مجوفانواع قالب وافلدال مجوفمزایای قالب وافلمعایب قالب وافلنحوه اجرای قالب وافل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *