قید فلزی قالب لایت فرم ( جایگزین یونولیت )

قید فلزی قالب لایت فرم ( جایگزین یونولیت )